Ενημερωτικά Δ.Σ. προς μέλη 14 Νοέμ 08 ως Νοέμ 09

Έγγραφα
Ενημ 32 Κάλεσμα για Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου 11 Νοέμβρη 2009
Ενημ 31 Καταμερισμός λειτουργικών δαπανών και απάντηση στο 10ο Δ. Σχ. Βύρωνα Οκτώβρης 2009
Αποχαιρετισμός σε δύο συναδέλφους μας 23 Σεπτεμβρίου 2009
Ενημ 30 Ευχές και 19η αιμοδοσία 3 Σεπτ 2009
Ενημ 29 Πρόσκληση για συγκέντρωση Νηπιαγωγών 17 Ιουνίου 2009
Ενημ. 28 Για αξιολόγηση εκπαιδευτικού και αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ιούνης 2009
Αφισάκι κάλεσμα στην κινητοποίηση για την Π.Α. 30 Μάη 2009 12 μ. Σύνταγμα
Ενημ 27 Αποτελέσματα εκλογών 20 Μάη 2009 για αντιπροσώπους 78ης Γ.Σ. ΔΟΕ
Ενημ 26 Σχετικά με τη συνδρομή μελών μας Μάης 2009
Ενημ 25 Όχι στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας Μάης 09
Ενημ 24 Κάλεσμα για πανυπαλληλική απεργία 14 Μάη 09
Ενημ 23 Γ.Σ. Συλλόγου 20 Μάη 09 κι εκλογές για 78η Γ.Σ. ΔΟΕ
Ενημ 20 Σεμινάρια 400 ωρών στην Ε.Α.!
Ενημ 21 Αγωνιστικό κάλεσμα για την Πρωτομαγιά 2009
Αφίσα κάλεσμα για συγκέντρωση - συζήτηση για ασφαλιστικό Δ.Υ. 8 Απρίλη 2009
Ενημ 17 Δίωρη στάση εργασίας για συμμετοχή σχολείων σε κινητοποίηση για κεραίες 7 Απρίλη 2009
Ενημ 16 Κάλεσμα για εφαρμογή της απόφασης της Τ.Γ.Σ. για τα νέα βιβλία
Ενημ 18 Καταμερισμός λειτουργικών δαπανών στη ΔΕΠ Δήμου Βύρωνα
Ενημ 15 αφίσα για πανεργατική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία 2 Απρίλη 2009
Αφίσα για χορό στο ΜΥΣΤΙΚΟ 27 Μάρτη 2009