ΑΝ. ΡΙΖ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Έγγραφα
ΟΧΙ στην ενοποίηση ΑΤΕΙ και Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νηπιαγωγών
Ανακοίνωση για τη σχολική χρονιά 2017 -2018
Για το Π.Δ.79
Ανακοίνωση των Παρεμβάσεων για την 86η Γενική Συνέλευση του Κλάδου
Τοποθέτηση των Παρεμβάσεων στην κριτική πεπραγμένων στην 86η Γ.Σ. του Κλάδου για την ειδική αγωγή
Πρόταση των Παρεμβάσεων για την ειδική αγωγή
Δήλωση για τις επιλογές διευθυντών
Να ανοίξει ο ΟΠΣΥΔ για τους αναπληρωτές
Επιλογή Διευθυντών
Εκογές Αντιπροσώπων Μάιος 2017
Αναπληρωτές
Ειδική Αγωγή, Αιτήματα
Νηπιαγωγεία
Εκλογική διακήρυξη
Ειδική Αγωγή
Αφίσα για τις εκλογές
Αφίσα για τις εκλογές αντιπροσώπων
Αξιολόγηση-Αυτοαξιολόγηση: μια κακόφημη διαδικασία που αλλάζει όνομα για να επιζήσει…
Να σταματήσει η αυθαίρετη χρήση των χρημάτων των Σχολικών Επιτροπών
Αφίσα των Παρεμβάσεων για τις Εκλογές Αντιπροσώπων 2015