Γ.Σ από Σεπτ 2002 ως 14 Νοέμβρη 2005

Έγγραφα
Απολ δράσ ΔΣ από πρόεδρο Θεοδώρα Δριμάλα Νοέμ 2002
Αποφ τακτικής ΓΣ Νοεμ 2002
Ψηφίσματα Γ.Σ. 29 Μάη 2003 (ιμπεριαλ - απολύσ).
Απολ δράσ ΔΣ από πρόεδρο Θεοδώρα Δριμάλα 13 Νοέμ 2003
Αποφ. ΓΣ για Ολομ Προέδρ 15 Νοέμ 2003
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ψήφισμα καταδίκ του ιμπερ για ΙΡΑΚ, ΚΟΥΒΑ, Παλαιστ Μάης 2004
Απολ δράσ ΔΣ από πρόεδρο Θεοδώρα Δριμάλα 11 Νοέμ 2004
Βεβαιώσεις παρακολούθησης ΓΣ Συλ.11 Νοέμ 2004
Ενημ 3 Αποφ ΓΣ 11 Νοέμ 2004 για πλαίσ δράσ Συλλόγου
Θέσεις Συλλόγου για 72η ΓΣ ΔΟΕ (Ολοήμ, Ευέλικτ, οικον)ΔΟΕ
Βεβαιώσεις παρακολούθησης ΓΣ Συλ.31 Μάη 2005
Πρότ ψηφίσμ στη ΓΣ 31 Μάη 2005 για Χαρίλαο Φλωράκη.
Πρόταση ψηφίσμ για ευρωσύνταγμα στη ΓΣ Συλλόγου Μάης 2005.
Θέσεις Συλλόγου για 74η Γ.Σ. ΔΟΕ 23 ως 25 Ιούνη 2005
Ενημ. 28 Κάλεσμα για έκτακτη Γ.Σ. για ευέλικτη ζώνη
Κατάσταση εγγραφής στο Σύλλογο
Ενημ. 29 Απόφαση έκτακτης Γ.Σ. για ευέλικτη ζώνη 22 Σεπτ 2005
Ενημ. 34 Πρόσκληση για έκτ ΓΣ για 48ωρη 10 11 Νοέμ 2005
Απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ.Σ. από πρόεδρο Θ. Δριμάλα για συνδικαλιστική χρονιά 2004 05